Procés de producció

1. Material cru

1. Raw Material

2. Control de qualitat del cable

2. Quality Control -Wire

3. Teixit mecànic

3. MechanicalWeaving Mesh

4. Flanging the Salvage

4. Flanging The Salvage

5. Muntatge i plegat

5. Assembly and Folding

6. Control de qualitat

6. Quanlity Control

7. Comprimir i empaquetar

7.Compress and Package

8. Producte acabat

8 Finished Product